PARAMETRY SYSTEMU ISO-KLINK-PUR
CIEN

A. Ogólne parametry systemu:

B.Ogólne parametry użytych materiałów:

C.Klasyfikacja zachowania wobec ognia

D. Zezwolenia do stosowania w budownictwieUwaga:
Rozmiar spoin między płytkami klinkierowymi ( szerokość fugi ) jest ściśle związany z wymiarami płytek. Ze względu na tolerancje wymiarowe płytek spoiny mogą się wahać od 10 ÷ 17 mm. Rozmiar teoretyczny wynosi 14 mm.