INSTRUKCJA SKŁADOWANIA I TRANSPORTU
CIEN

Magazynować płyty na paletach, na podłożu płaskim i poziomym.

1.Układać na palecie maksymalnie 20 ÷ 25 płyt głównych, 40 ÷ 50 płyt narożnikowych.
2.Ciężar palety z płytami głównymi ~ 500 ÷ 600 kg
3.Ciężar palety z płytami narożnikowymi ~ 400 ÷ 500 kg
4.Ułożone płyty na palecie owinąć folią nie przepuszczającą promieni ultrafioletowych.

Ostatnią płytę ułożyć tak, aby faktura płytek elewacyjnych była skierowana na zewnątrz.

Palety z płytami układać tak, aby można było odczytać etykietę i rozpoznać zawartość.

Nigdy nie składować palet jedna na drugą.

Unikać długotrwałego działania promieniowania słonecznego i wody.

Chronić osprzęt (klej, fugę, piankę montażową) przed mrozem i wilgocią oraz unikać bezpośredniego działania źródeł ciepła.