NOWY PRODUKT
CIEN

Płyta elewacyjna ISO-KLINK-PUR z płytkami ceramicznymi

Parametry produktu:
 • płytki ceramiczne o wymiarach 30x15cm
 • wymiary płyty głównej 124 x 64cm
 • grubości całkowita elementu 6,5 , 8 , 8,5 cm
 • grubość warstwy izolacyjnej: od 48 mm (uzależniona od potrzeb konstrukcyjnych)
 • ciężar płyty głównej: 25 ÷ 32 kg (uzależniona od grubości płyty oraz rodzaju płytki)

Ogólne parametry użytych materiałów:
 • okładzinowe płytki CERAD
 • wymiary: 300x150 płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej od 0,5 - 3 %
 • mrozoodporność: tak
 • płyta z pianki poliuretanowej IRPUR E – 2450 A bez freonu, z czynnikiem spulchniającym HCFC 141b
 • współczynnik przewodzenia ciepła: λ = 0, 025 W / m k
 • przepuszczalność pary wodnej μ: 30 ÷ 60
 • gęstość: 45 ÷ 47 kg / m³
 • warstwa pośrednia ( kruszywo kwarcowe tzw. mikrobeton )
 • stabilizator płaskości płyt ( papier )

Klasyfikacja zachowania wobec ognia

SYSTEM NIE ROZPRZESTRZENIAJĄCY OGNIA ( pianka samogasnąca )